Strona główna DOTACJE UE
English version
Wersja rosyjska RU

Textilco

ul. Łanowa 15/21

91-103 Łódź

tel. 42 611 07 10

fax 42 611 07 20

e-mail: textilco@textilco.pl

DOTACJE UE

zobacz ogłoszenie o zamówieniu nr 1 (pdf)
informacja o rozstrzygnięciu przetargu 03.08.2015 (pdf)
zobacz ogłoszenie o zamówieniu nr 2 z dn 31.07.2015 (pdf)
informacja o rozstrzygnięciu przetargu o zamówieniu nr 2  (pdf)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zrealizowany projekt pt. „Modernizacja produkcji firmy TEXTILCO poprzez zakupienie nowoczesnych maszyn i usprawnienie istniejących maszyn do produkcji i konfekcjonowania taśm transportujących i pasów napędowych” dotyczył rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych środków trwałych poszerzających jego asortyment o nowe produkty i usługi oraz wdrożenia w procesie produkcji nowego rozwiązania technologicznego stosowanego w Polsce nie dłużej niż 3 lata (technologia zgrzewania materiałów za pomocą wysokie częstotliwości prądu). Była to bezpośrednia inwestycja dotycząca modernizacji organizacji oraz samego procesu produkcji firmy TEXTILCO.

Numer Wniosku:

WND-RPLD.03.02.00-00-226/12


Okres realizacji projektu od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 832 710,00 zł
Kwota dofinansowania: 372 350,00 zł
EFFR: 186 175,00 zł
Budżet państwa: 186 175,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji nastąpił zakup:
1. Zakup zgrzewarki prądem wysokiej częstotliwości.
2. Zakup wieloformatowego centrum tnąco-frezującego CNC.


Dzięki powyższym zakupom było możliwe wprowadzenie do oferty firmy 8 nowych produktów/usług:

1. Usługa zgrzewania zabieraków na taśmach przenośnikowych od szerokości 780 mm – 1200 mm klasycznych z akcesoriami.
2. Usługa zgrzewania zabieraków na taśmach przenośnikowych od szerokości 780 mm – 1200 mm wzmacnianych z akcesoriami.
3. Usługa cięcia i frezowania kształtów z tworzyw sztucznych wg. specyfikacji Klienta.
4. Usługa cięcia taśm łukowych.
5. Usługa perforacji otworów na taśmach.
6. Usługa wycinania uszczelnień do maszyn.
7. Usługa wycinania kół zębatych z tworzyw sztucznych.
8. Usługa wycinania kształtek tworzywowych.

Wprowadzenie nowej technologii zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości, stosowanej na świecie krócej niż 3 lata, jest zdecydowanie najlepszym możliwym zastosowanym rozwiązaniem technicznym.

Podobnie w przypadku zakupu nr 2, który za względu na swoją szeroką funkcjonalność zastępuje 2 pojedyncze maszyny, wycinarkę wieloformatową i frezarkę.

Wnioskodawca dokonał również zmian organizacyjnych w procesie świadczenia usług, co spowoduje zmianę struktury zarządzania w przedsiębiorstwie.

Ponadto utworzone zostały dwa nowe etaty oraz nastąpiło zatrudnienie dwóch nowych pracowników. Realizowany projekt jest zgodny z zakresem pomocy przewidzianej w Działaniu i Osi Priorytetowej RPO WŁ i wpisuje się w cele RPO na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości usługowych firmy, dzięki czemu nastąpił znaczny wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym oraz na obszarze jednolitego wspólnotowego rynku europejskiego.


Planowany cel główny został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

modernizację parku technologicznego firmy – zakup nowoczesnych urządzeń służył unowocześnieniu zaplecza sprzętowego przedsiębiorstwa w celu ciągłego rozwoju i walki z konkurencją;
wzrost zdolności usługowych – zakup nowych urządzeń poprawił jakość wykonywanych dotąd taśm przenośnikowych z akcesoriami oraz zwiększył ich szerokość do maksymalnie 1200 mm i innych usług oferowanych przez Textilco, przyspieszył realizację zleceń oraz przyczynił się do wzrostu efektywności realizowanych przedsięwzięć. Dzięki planowanej inwestycji polegającej na nabyciu dwóch urządzeń przedsiębiorstwo zwiększyło skalę działalności poprzez świadczenie wysokiej jakości usług zarówno dla dotychczasowych jak i nowo pozyskanych klientów, którzy do tej pory nie korzystali z usług Firmy, ze względu na wymogi sprzętowe. Firma przeprowadzając analizę rynku wywnioskowała, iż w ciągu najbliższych 3 lat po zrealizowaniu planowanej inwestycji w oferowanych usługach odnotuje wzrost przychodów ze sprzedaży. Poprzez zakup nowych urządzeń nastąpi poprawa efektywności i wydajności pracy w porównaniu do obecnej efektywności i wydajności. Zakup nowoczesnych urządzeń zagwarantuje Firmie Textilco wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost liczby klientów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
ulepszenie usług – zakup zapewnił poprawienie jakości usług, zwiększenie wytrzymałości materiałowej wykonywanych przenośników taśmowych z zabierakami, zaproponowanie atrakcyjnej oferty asortymentowej i cenowej, skrócenie terminów realizacji zleceń oraz zwiększenie zakresu oferty.
zwiększenie zatrudnienia – Firma planuje wstępnie zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby.
dodatkowy pozytywny wpływ na środowisko naturalne – dzięki realizacji projektu zostanie zmniejszona ilość odpadów poprodukcyjnych z 1,8 tony/rok, do 1,2 tony/rok.
zwiększenie wartości eksportu – do 112%.
przeprowadzanie badań i testów wytrzymałości i funkcjonalności wykonanych taśm po realizacji projektu wspólnie z firmą Lajkonik.